Chậu nhựa

CHẬU NHỰA VUÔNG 500L
Giá: Liên hệ 857
CHẬU NHỰA VUÔNG 700L
Giá: Liên hệ 302
CHẬU NHỰA TRÒN 1000L
Giá: Liên hệ 259
CHẬU NHỰA TRÒN 2000L
Giá: Liên hệ 347
CHẬU NHỰA TRÒN 3000L
Giá: Liên hệ 277
CHẬU NHỰA TRÒN 5000L
Giá: Liên hệ 265

Bồn Nhựa Long Nhiên